Hnaravor e, miayn ayn mitky, vor dzer aghjka koghkin tghamard e linelu, dzez hunits hanum e: Indz el e hanum, bayts yes yndameny nra mayrn yem: Ays pvokrik,…

Ananukhov teyn uni hrashali arroghjatsnogh hatkutyunner: Aha drantsits mi kanisy. Kashi nvazetsum Ays teyn uni voroshaki organik komponentner, voronk nvazetsnum yen akhorzhaky: Yerb zgum yek ayd nyuteri hoty,…

Hachakh kyankum skzvum e bard shrjan, sakayn menk chenk haskanum, te vorn e dra patchary: Parzvum e, vor anhajoghutyunneri u aghkatutyan patcharr karogh yen darrnal tann arrka hetevyal…

Yerekoyan koghm votkern aytutsvum en, isk aravotyan aytutsvum e demky, kam aytutsvum en marmni tarber hatvatsner: Da teghi chi unenum arants patchari: Patchar 1. Khndir zarkerakayin chnshman het…

Amerikahay herrustaastgh K’im K’ardashyani kuyry`Kortni Kardashyany, ir yev K’imi yerekhaneri het yerek chashel e «Lavash» rrestoranum. Sputnik Armeniayi het zruytsum restorani tnoren Vanik Gabriyelyany nshets, vor hatkapes Kortnin…

«Teyev 8 mankahasak yerekhanerov tsanr yev neghlik paymannerum yen bnakvum, bayts misht nrants demkerin zhpit em tesnum: Yerekhaneri mayry mek amsits luys ashkharh kberi 9-rd yerekhayin: Na anchap…

Mer teghekutyunnerov՝ Lili Mortoyi sirelin՝ Vadim Changlyann estetik bzhshkutyan kentroni tnoren, dimatsnotayin virabuyzh, stamatolog-implantolog, bzhishk-kosmetolog e:

Jrhos: Kendanakerpi ays nshani nerkayatsutsichnery misht tsankanum en varvel aynpes, inchpes chisht en hamarum: Ynkernery karevor derakatarum unen Jrhosneri kyankum, nrank irentc kyanky chen patkeratsnum arants hetakrkrutyunneri: Hents…

Khoy: CHen sirum spasel: Tanel ch’en karoghanum, yerb irents yndhatum yen, spasetsnum: Kendanakerpi ays nshani nerkayatsutsichnery tsankanum yen amen inch’ miangamits’ stanal yev anum yen hnaravor amen ban,…

Yerbemn akanjnery sksum yen ayrvel: Nman yepkum zhoghovurdn asum e, vor khosum yen kvo masin: Yerb varrvum e dzakh akanjy, kvo masin bambasum yen, isk yete ajy, govum…