Horoskopi 3 zuyg, vor amenalav tsnoghnern en darnum

Dzkner yev Yerkvoryak

Dzknern iren  huyzerov khory emotsional kap en steghtsum yerekhaneri het: Yerkvoryaknery usutsich tsnoghner en: Tsnoghneri yerku tesakn el shat karevor e ՝ yerekhayin dastiarakelu yev ognelu hartsum:

Dzknery gerzgayun en, isk Yerkvoryaknery haskanum en, inchpes e nranc koxmic asvac amen ban azdum mardkanc vra.Ays hamadrumy berum e nran, vor nrank lsum en yerekhaneri pahanjmunkneri masin, haskanum, te inchi karik unen nrank, u chen pordzum voreve ban teladrel nrants kam tsayrahegh karavarel nrants kyanky: Nrank ognum en, vor yerekhanery sovoren inknuruyn kayatsnel karevor voroshumner:
Nrants yerekhanery linum en npatakaslats u karoghanum glukh hanel tarber arrajadrankneritc: Ays yerku tsnoghneri miutyuny berum e nran, vor yerekhan darnum e ashkhataser yev inknamotivatsvogh:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: