Amusnus mekenayi mej gta kanatsi antsanot zugagulpa

Amusins misht havatarim er indz, angam cher el stum manrukneri hamar: Mi or na zangaharets ashkhatankits yev asats, vor yerekoyan chspasem, vorovhetev ynkerneri het klini: Na hazvadep er handipum ynkerneri het, bayts na sirum er ayd havakuytnery: Usti yes yndhanrapes dem chei, vor na mi pokr hangstana yev litskatapvi:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: